Křesťanská odborová koalice

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
Tržiště ekosociálních produktů a služeb


Tržiště ekosociálních produktů a služeb

Email Tisk PDF

Tržiště ekosociálních produktů a služeb

Ekosociální produkty a služby se vyznačují tím, že se při jejich výrobě a poskytování stejnou měrou zohledňují sociální, ekologická a ekonomická kritéria.
Řídí se především myšlenkou trvalé udržitelnosti.

Úvod

Cílem projektu je zvyšovat známost podniků, které přikládají sociálním a ekologickým hlediskům stejnou váhu jako ekonomickým.
Podniky obdrží podporu, aby pokračovaly ve své perspektivní činnost. Zákazníci a zákaznice získají možnost vybrat si na webové stránce výrobce či poskytovatele služeb ve své blízkosti, kteří dodržují pravidla EKOSOCIÁLNÍHO HOSPODAŘENÍ.
Projekt podporuje Evropská unie a Dolní Rakousko.

Veřejnost

Dvojjazyčná webová stránka umožňuje podnikům, farmářům a neziskovým organizacím, které jsou činné na českém a rakouském programovém území (jižní Morava, Waldviertel, Weinviertel, severní okolí Vídně), a teré vyrábějí a poskytují ekosociální produkty a služby, aby komunikovaly s veřejností. Cílem ekosociálního tržiště je vytvořit spotřebitelské povědomí o dlouhodobě udržitelných produktech a službách.

Užitek pro Váš podnik

 • dlouhodobě udržitelná opatření ve výrobě a vývoji posilují konkurenceschopnost
 • dlouhodobě udržitelná reklama vytváří silnější vazby k zákazníkům a zákaznicím
 • dlouhodobě udržitelná podniková kultura prohlubuje důvěru a zlepšuje dobré jméno podniku u dodavatelů, obchodních partnerů a zákazníků
 • zvyšuje spokojenost a motivaci pracovníků a pracovnic

Příklady z praxe

 • zaměření na vývoj udržitelných ekologických produktů
 • zpracovávání biologických potravin z regionu
 • vstřícná opatření pro rodiny a ženy (podnikové školky apod.)
 • vzdělávání a další vzdělávání pro zaměstnance, opatření pro starší zaměstnance, vzdělávání učňů, opatření na podporu diverzity apod.
 • ekologické výrobní procesy s ohledem na biologické druhy (biopotraviny apod.)
 • předcházení vzniku odpadu a šetrná likvidace, atd.

Užitek pro region

 • zpracovávání regionálních surovin znamená krátké přepravní cesty a šetrný přístup k životnímu prostředí
 • vytváření pracovních míst v regionu
 • tvorba hodnot v regionu

Marktplatz für ökosoziale Produkte und Dienstleistungen

Ökosoziale Produkte und Dienstleistungen sind dadurch gekennzeichnet, dass bei ihrer Herstellung bzw. Erbringung soziale, ökologische und ökonomische Kriterien gleichwertig
Berücksichtigung finden.
Das Prinzip der Nachhaltigkeit steht dabei im Vordergrund.

Einleitung

Dieses – von der Europäischen Union und dem Land NÖ geförderte – Projekt hat zum Ziel, jene Betriebe bekannter zu machen, die bei ihrer „nachhhaltigen Art des
Wirtschaftens“ neben ökonomischen auch soziale und kologische Kriterien gleichwertig berücksichtigen.
Einerseits erfahren diese Betriebe Unterstützung und werden ermutigt, diesen zukunftsweisenden Weg fortzusetzen, andererseits bietet die Veröffentlichung auf der Homepage auch Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, anhand dieser Kriterien jene Betriebe in ihrer Region bevorzugt auszuwählen, die sich zur ÖKOSOZIALEN WIRTSCHAFT bekennen.

Öffentlichkeit

Unternehmen, bäuerliche Betriebe und Non-Profit-Organisationen im österreichischen und tschechischen Programmgebiet (Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland Nord und Südmähren), die ökosoziale Produkte und Dienstleistungen erzeugen bzw. erbringen, erhalten durch eine (zweisprachige) Homepage Öffentlichkeit.
Ziel des ökosozialen Marktplatzes ist es, bei den Konsumentinnen und Konsumenten ein Bewusstsein für nachhaltige Produkte und Dienstleistungen zu schaffen.

Nutzen für Ihren Betrieb

 • Nachhaltige Maßnahmen in der Produktion und Entwicklung schaffen Wettbewerbsvorteile
 • Nachhaltige Werbemaßnahmen erzielen stärkere Kundenbindung
 • Nachhaltigkeit in der Unternehmenskultur schafft Vertrauens- und Imagegewinn bei Lieferantinnen und Lieferanten, Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern und Kundinnen und Kunden und erzielt eine
 • Erhöhung der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter-Zufriedenheit und –Motivation

Praxisbeispiele

 • Konzentration auf nachhaltige ökologische Produktentwicklung
 • Verwendung von biologischen und regionalen Lebensmitteln
 • Familien- und frauenfreundliche Maßnahmen (Betriebskindergarten, etc.)
 • Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Maßnahmen für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Ausbildung von Lehrlingen, Diversity-Maßnahmen, etc.
 • Umwelt- und artgerechte Produktionsprozesse (Biolebensmittel, etc.)
 • Abfallvermeidung und umweltgerechte Entsorgung, etc.

Nutzen für die Region

 • Die Verwendung von regionalen Rohstoffen sorgt für kurze Transportwege und schützt die Umwelt
 • Schaffung von Arbeitsplätzen in der Region
 • Die Wertschöpfung bleibt in der Region

PDF files:
Aktualizováno Úterý, 18 Říjen 2011 06:25