Křesťanská odborová koalice

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Metodické pokyny

                                              M E T O D I C K É P O K Y N Y


                       PRO ČLENSTVÍ A ZAKLÁDÁNÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ  Křesťanská odborová koalice byla zaregistrována dne 14. 6. 1990 pod č.j. VSP/1-1288/90 na Ministerstvu vnitra ČR jako Nezávislý křesťanský odborový svaz (NKOS). Tím byly splněny všechny podmínky pro právní subjektivitu. Na konferenci NKOS dne 22. 10. 1991 byly původní metodické pokyny schváleny.
  Sjezdem dne 8. 10. 1993 byla schválena změna názvu na „Křesťanská odborová koalice“ (dále jen KOK). Změna názvu byla zaregistrována Ministerstvem vnitra ČR.
  

1. Po zaslání přihlášek na sekretariát KOK obdrží nové organizace potvrzení o registraci. U individuálních členů, důchodců a nezaměstnaných se zakládá na sekretariátu KOK.

2. Základní organizaci bude přiděleno registrační číslo sekretariátem KOK.

3. ZO si může zvolit vlastní název nekorespondující s názvem KOK za podmínky koaličního členství v KOK.

4. Na členy ustavené ZO se vztahují všechna práva a povinnosti vyplývající ze zákonných norem (Zákoník práce, Zákon o kolektivním vyjednávání, Vyhláška o FKSP apod.) včetně ochrany odborových funkcionářů.

5. Každá ZO uzavře koaliční dohodu s KOK. Bez této dohody není členství v KOK možné.

6. Po založení ZO na pracovišti  se vznik ZO oznámí hospodářskému vedení organizace nebo příslušnému vedení hospodářského subjektu a základním (podnikovým) odborovým organizacím jiných odborových centrál, působících u organizace. Při tomto oznámení je nutné upozornit hlavně na zákon o kolektivním vyjednávání a vyžadovat v souladu s tímto zákonem  účast při všech záležitostech, vyplývajících z této právní normy.

7. Ihned po založení ZO je nutné zvolit výbor ZO a zaslat na KOK jméno předsedy, členů výboru, členů ZO včetně adres a kontaktních spojení. Předseda ZO se stává dle stanov KOK členem celostátního řídicího výboru KOK. Ustavující schůze se řídí dle stanov KOK. Na vyžádání se dostaví zástupce výkonného orgánu KOK.

8. Každá ustavená a zaregistrovaná ZO se stává právnickou osobou prostřednictvím KOK. V případě zájmu ZO o podnikání či vlastní právní subjektivitu se musí ZO samostatně zaregistrovat u Ministerstva vnitra ČR. Tuto skutečnost musí oznámit na sekretariát KOK.

9. Razítko si ZO pořizuje sama na vlastní náklady.

10. Každá nově vzniklá ZO si v případě potřeby okamžitě založí běžný účet u banky. Účetnictví a finanční záležitosti vede dle stanov KOK včetně peněžního deníku. Doporučuje se dohodnout se se zaměstnavatelem provádět srážky na členské příspěvky přes mzdovou účtárnu a disponovat je na běžný účet ZO.

11.       Od následujícího měsíce ZO zajistí výběr členských příspěvků na účet ZO. Výše členského příspěvku je 1% z čisté mzdy. Z této částky 70% zůstává ZO, 30% je odvod na účet KOK.

            Důchodci, individuální členové, studenti a nezaměstnaní platí 100,- měsíčně příslušné ZO, neorganizovaní platí na účet KOK.

            Na účet KOK lze zasílat dobrovolné příspěvky. Služby a práce, vykonané orgány KOK bude ZO KOK financovat dle dohody mezi ZO KOK a KOK.

                                             Číslo účtu KOK: 

                                 Komerční banka, Praha 2,  Karlovo náměstí 5

         č.ú. 76532-011/0100(jako variabilní symbol je nutné uvést registrační číslo ZO)     

Křesťanská odborová koalice

nám. TGM 1

690 02 Břeclav

tel/fax: 519374719

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

     

Metodické pokyny pro členství a zakládání ZO KOK jsou platné od 1. 1. 2001 a jsou přílohou stanov KOK.

Křesťanská odborová koalice

Karlovo nám. 5

12000 Praha 2

tel/fax: 226205361

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript