Křesťanská odborová koalice

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Seminář EUROFEDOP 2013

Email Tisk PDF

 Seminář EUROFEDOP -  31.1.2013 a 1.2.2013 ve Vídni

 

 

Kromě zástupců z evropských států, tj. členů Evropské unie byli přítomni i účastníci z východní Evropy a zemí západního  Balkánu. Předmětem tohoto semináře byl vývoj sociálního dialogu v daných regionech a to zejména v zemích východní Evropy a v zemích západního  Balkánu. Seminář se konal pod záštitou rakouského odborového svazu GÖD,  s tím, že pan Fritz Neugebauer, předseda EUROFEDOP a prezident GÖD, seminář uvedl a přivítal účastníky tohoto semináře.

 

Dále následovaly projevy pana  Bert Van Caelenberg (generální tajemník Eurofedop), Reinhold Lopatka (státní tajemník, spolkové ministerstvo pro evropské a mezinárodní záležitosti Rakousko), Norbert Klein z EZA (Evropské centrum pro záležitosti zaměstnanců).

 

První den semináře, byla diskutována situace v oblasti sociálního dialogu v zemích západního Balkánu. Byla  prezentována a projednávána panem  Njegoš Potežica-předseda Odborového svazu správy Srbska (SDSS) a Jadranko Vehar, Senior odborových odborníků z Chorvatska. Sociální dialog v těchto zemích stále prochází počáteční fází a přednášející vyzývali  k větší transparentnosti a účinnosti v rozvoji sociálního dialogu vztahů ve svých zemích.


Z následující debaty, která proběhla druhý den semináře vyplynulo, že je třeba vytvořit a poté hlavně realizovat jasná pravidla pro sociální partnery v těchto příslušných zemích.

 

Nemalá pozornost byla druhý den semináře věnovaná sociálnímu  dialogu, který se týkal zemí střední a východní Evropy.

 

Této problematiky se zůčastnili přednášející, kterými  byli: Viorel Rotilă, vysokoškolský pedagog a předseda FSSDR (Odborový svaz pracovníků ve zdravotnictví v Rumunsku), Justas Vilys, koordinátor sociálního dialogu v Litvě (LDF), Csaba Őry, poslanec Evropského parlamentu a člen evropské lidové strany- EPP (Maďarsko), Margus Tsahkna, předseda výboru pro sociální záležitosti Parlamentu Estonska a Toader Paraschiv, místopředseda Cartel Alfa a generální tajemník SNPPC (Rumunsko).

 

Z jejich prezentace, bylo jasné, že sociální dialog v  zemích jako je Rumunsko je  doposud slabý, avšak poměrně nadějné jsou země  (Maďarsko, Estonsko, Litva). Nedostatek zájmu směrem k členství v odborových organizací v některé z těchto zemí, byl vysvětlen jako druh nedůvěry vůči odborům a to v důsledku období komunismu, kdy byly odbory přísně spojeny s vládou.

 

Závěry

 

Ze semináře vyplynuly závěry a to pan Norbert Klein z EZA zmínil problematiku nezaměstnanosti a to zejména  pro země východní Evropy a západního Balkánu, s čímž je třeba se urychleně zabývat.

 

Kromě této problematiky je třeba pokračovat v tom, aby ve všech zemích a to nejen z východní Evropy a západního Balkánu, ale i aby v zemích západní Evropy, kde je většina států v Evropské unii dosáhla v rámci odboru efektivní sociální dialog, v důsledku kterého by se snížila nezaměstnanost a podpořila se jistota pracujících v rámci pracovněprávních vztahů dané země.

 

Seminář uzavřel pan Bert Van Caelenberg s položením důrazu na aspekt, který se týkal všech přítomných a to sice, aby odbory pokračovaly směrem k vytvoření  iniciativ v jejich domovských zemích ve prospěch svých vlastních delegátů. Současně apeloval na všechny politiky zástupců přítomných odborářů a odborových svazů, aby nevylučovali odborové organizace z dialogu o sociální politice.

Ing. Veronika Marková