Křesťanská odborová koalice

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Křesťanská odborová koalice

PŘEJEME VÁM ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

Email Tisk PDF

 
PŘEJEME VÁM ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
 
 
 

EUROFEDOP seminář – Implementace kvalitních kritérií sociálního dialogu

Email Tisk PDF

 

 

Seminář proběhl 24. – 25. 9. 2015 v Ljubljaně. Prezentujícími na tomto semináři byli mimo jiné pan Bert Van Caelenberg, který je generálním tajemníkem Evropské federace zaměstnanců ve veřejném sektoru (Eurofedop). Pan Peter Pogačar, který je státním tajemníkem ministerstva práce, sociálních věcí a rovných příležitostí republiky Slovinsko. Paní Sigrid Schraml, která je tajemnicí EZA. Pan Jedranko Vehar, který je expertem na sociální dialog (Chorvatsko). Pan Alfred Finz, který je státním tajemníkem ministerstva financí Rakouska. Pan Fritz Neugebauer, který je prezidentem EUROFEDOP – více prezident CESI.

Seminář proběhl 24. – 25. 9. 2015 v Ljubljaně. Prezentujícími na tomto semináři byli mimo jiné pan Bert Van Caelenberg, který je generálním tajemníkem Evropské federace zaměstnanců ve veřejném sektoru (Eurofedop). Pan Peter Pogačar, který je státním tajemníkem ministerstva práce, sociálních věcí a rovných příležitostí republiky Slovinsko. Paní Sigrid Schraml, která je tajemnicí EZA. Pan Jedranko Vehar, který je expertem na sociální dialog (Chorvatsko). Pan Alfred Finz, který je státním tajemníkem ministerstva financí Rakouska. Pan Fritz Neugebauer, který je prezidentem EUROFEDOP – více prezident CESI.

Semináře se účastnili zástupci 22 zemí z veřejného sektoru. Rozmanitost organizací nebyla pouze geografická, ale i v rámci odvětví kde zástupci organizací působí. To přineslo velice zajímavý podklad pro diskuse k tématům semináře.

Témata semináře zahrnovala zkušenosti se sociálním dialogem, sociální dialog jako vlivný nástroj, Německý model jako model úspěchu, realizace v praxi, a také práci ve skupinách, kde zástupci jednotlivých zemí sdíleli své zkušenosti.

V rámci sociálního dialogu je kladen důraz na porozumění jednajících stran. Kolektivní vyjednávání by mělo zaměstnancům zajistit perfektní pracovní podmínky. Důraz je kladen na posilování sociálního dialogu, udržování sociálního dialogu a jeho vývoj. 
 

Seminář: „Změny na trhu práce: Je na konci tunelu světlo?“

Email Tisk PDF

 

 

„Změny na trhu práce: Je na konci tunelu světlo?“ byl název semináře pořádaného WOW, FCG/GPA, KRIFA a EZA. 45 vedoucích odborových organizací a členů z 18 Evropských zemí a delegace Turecké banky a pojištění zaměstnanců Unie BASS, vyslechli šest odborníků z různých evropských zemí.

Seminář zahájil prezident EZA pan Bartho Pronk, který promluvil o historii krizí, kterým dnes čelíme. Možná za rok až dva dosáhneme světla na konci tunelu. Otázkou je, jaký druh světla to bude? Trh práce nikdy nebude stejný. Jaký trh práce nás tedy čeká? Na tuto otázku nabídli odpovědi pozvaní experti.

Pan August Wöginger, člen Rakouského parlamentu, člen odborové organizace a generální tajemník ÖAAB (Rakouské Unie zaměstnanců v zaměstnanecké organizaci rakouské strany lidové ÖVP) promluvil o změnách trhu práce jako politické otázky zástupců zaměstnanců. Zatímco si Rakousko nevede tak zle v porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie, nezaměstnanost mezi mladými lidmi a lidmi nad 50 let je velice vysoká.

Profesor Henrik Schärfe představil prezentaci o roli technologie a hranicemi mezi člověkem a stroji, a jaké změny mohou nastat na trhu práce. Roboti možná pokryjí velkou část trhu práce, na druhou stranu nám pomohou zlepšit náš život, udělat ho snadnější a pohodlnější. Jsou zde důležité otázky jako: přinese tato technologie další rozdíly mezi chudými a bohatými? Rozdíly mezi vysoce a méně vzdělanými zaměstnanci?

Pan Alfred Gajdosik přinesl vhled do problematiky flexibilního trhu práce. Jaký je jeho vliv na pracovní nejistotu? Odborové organizace se musí zaměřit na výzvy trhu práce a rozhodnout o tom, co je individuální odpovědnost a co by mělo být vedeno státem, a co by mělo být vedeno privátní sférou.

Ronald Dekker z Tilburgské univerzity se zaměřil na efekty měnících se pracovních vztahů z podhledu zaměstnance i zaměstnavatele. To co je dobré pro podnikání, není dobré pro společnost. Vyšší flexibilita práce nepřináší vyšší počet pracovních míst, a flexibilní pracovníci nejsou přímí nepřátelé stálých zaměstnanců.

Nizozemská profesorka Agnes Akkerman představila výzkum na 500 zaměstnancích, porovnání mezi stálými a flexibilními zaměstnanci. Její závěry jsou: Flexibilní zaměstnanci nejsou méně spokojení s prací, mají jiný vztah ke kolegům, jiný vztah k tomu jak získávají pomoc, vyšší úroveň nežádoucího chování.

 

Každá země má své zkušenosti, je jasné, že se odborové organizace musí zaměřit na vlastní řešení ve vlastní zemi. Celkový evropský závěr prozatím neexistuje. Blížíme se ke konci tunelu, ale bude tu jiné světlo než dřív. Pro odborové organizace jsou tu vysoké výzvy, které je potřeba v následujících letech řešit.

Aktualizováno Středa, 23 Prosinec 2015 19:32
 

Téměř migranti. Přeshraniční a mobilní zaměstnanci.

Email Tisk PDF

            „Realizovat se skrze zaměstnání by mělo být tolerované, přestože člověk půjde  pracovat do jiného státu.“ 

 

 

Seminář pořádaný EZA – UNAIE – Trentini nel Mondo probíhal od 23. do 24. října 2015 v Trentu v Itálii.

Hranice v době globalizace netvoří pouze linie na mapě ohraničující území jednotlivých států. Dá se na ně nahlížet

z mnoha hledisek, např. kulturních, jazykových, náboženských apod. Přeshraniční cirkulace, kulturní výměny urychlují proces vývoje hranic.

Bulharsko – Řecko

Migrace z Bulharska do Řecka většinou začíná jako sezonní zaměstnání, které se časem mění v zaměstnání permanentní. Řecko je přitažlivé svými benefity, vyšším platem a je nejjednodušší volbou pro migraci.

Sardinii opouští mladí vzdělaní lidé. Často se po studiu v zahraničí již nevrací. Důvodem je problém najít zaměstnání.

Itálie a Švýcarsko se zaměřují na nastavení pravidel danění, přístupu k sociálním a zdravotním službám. Mnohdy dochází ke dvojitému danění, nebo k tomu, že zaměstnanec platí daně v zemi ve které pracuje, ale přístup k sociálním a zdravotním službám má v zemi, ve které žije.

Na mobilitu bychom se měli dívat pozitivně. Migraci ekonomicky potřebujeme. Nové hranice souvisí s trendy trhu práce.

Odborové organizace by se měly zaměřit na vzájemnou spolupráci odborových organizací, na rozvoj odborových přeshraničních kontraktů, na mezinárodní partnerství odborových organizací, na fiskální systém Itálie, Rakouska, Švýcarska.  

 

 

Aktualizováno Středa, 23 Prosinec 2015 19:33
 

Seminář WOW v Dánsku

Email Tisk PDF

 

Zpráva se semináře WOW

 

V dánském Billundu se ve dnech 30. – 1.2. uskutečnil seminář WOW,který pořádala dánská Krifa.

Téma semináře bylo velmi aktuální „Jaké existenční oprávnění mají odbory v době,kdy musí bojovat s klesajícím počtem členů a ztráty image?“

Za KOK se semináře zúčastnil sekretář Pavel Matoušek,který se krátce zmínil o situaci odborů v ČR. Seminář nabídl zajímavý pohled na situaci v jiných zemích,které byly na semináři zastoupeny celkem ze 17 států. I když nejmenší podíl odborově organizovaných je ve Francii,jen 8%,přesto mají ve stávkách velkou podporu. Na opačné straně stojí severské státy,kde je organizovanost přes 60 %,tam ale prakticky stávky vůbec neexistují. Vysoká organizovanost je ale zapříčiněna i tím,že přes odbory jdou dávky v podpoře nezaměstnanosti. Tak se může stát to,že Krifa se pochlubila jejich zcela novým sídlem,které bylo dokončeno loni v létě a stálo 25 miliard Euro. Mají 350 zaměstnanců,z toho 10 právníků.Jen pro zajímavost co všechno pro zaměstnance je připraveno kromě rozlehlé jídelny je zde i minigolf,fitness a masáž.

V referátech přednesly své představy kromě domácího Dánska ještě  Chorvatsko a Rakousko. Z toho vyznělo,že odbory musí vyjít vstříc zájmům pracujících a více s nimi komunikovat.To je ale v krizi, v jaké je současná Evropa, docela těžké. Ve všech zemích je problém s organizováním mladých. Zde je potřeba objevit strategii,jak mladé oslovit.

Aktualizováno Úterý, 19 Únor 2013 12:39
 


Strana 1 z 2